De MR voor ouders 

·         Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De ouder-leden in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. 

·         Kan ik onderwerpen in de MR laten bespreken?

Regelmatig staan korte verslagen van de MR-vergaderingen in de blauwe brief en op deze website. Naar aanleiding van deze verslagen kunt u reageren bij de ouder- of personeelsleden van de MR. Maar u kunt ook zelf onderwerpen in de MR laten bespreken. U kunt dat doen door een e-mail te sturen naar: mr@pastoorvanars.nl of door één van de leden persoonlijk te benaderen.

Laat ons uw mening weten! 

·         Hoe kom je in de MR?

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen. 

·         Wat is het verschil met de ouderraad?

De MR en de ouderraad spannen zich in om samen met het team van Pastoor van Arsschool een goede school te maken en te houden. De ouderraad bestaat uit ouders die helpen bij allerlei schoolactiviteiten. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.