Contacten met de MR

· Contacten met de MR
Als ouders heeft u misschien een goed idee, zijn er zaken waar u zich juist aan stoort en die u graag wilt melden, of u heeft een vraag voor de MR Laat het ons alstublieft weten.
U kunt ons persoonlijk aanspreken of een e-mail sturen naar:

mr@pastoorvanars.nl

De MR behandelt géén individuele gevallen, maar u kunt de leden van de M.R., gerust benaderen voor zaken die u als probleem ervaart. De MR staat open voor elke vorm van opbouwende kritiek of voor goede ideeën.

·
· Samenstelling van de MR
De MR bestaat uit een gelijk aantal leerkrachten en ouders.

Namens het team:
Saskia Papen penningmeester
Jolien te Braake
Anja Berendsen
Namens de ouders:
Robert Betting  voorzitter
Saskia Ringnalda
Annemarie Groot Kormelink