Privacyprotocol Website

 

Privacyprotocol Website ( gebruik beeldmateriaal)

 

De school heeft ook een eigen website: www.pastoorvanars.nl  U dient  het volgende goed door te lezen in verband met de privacy van uw kind(eren).

 

  1. Voor het begin van het schooljaar ontvangen ouders een schoolgids en een jaarbijlage. In deze bijlage wordt melding gemaakt van onze site. Op de site worden naast relevante informatie over de school, werkstukjes en/ of foto’s/ video’s van mogelijkerwijs uw  kind(eren) geplaatst.  De foto- en filmpagina is beveiligd met een wachtwoord. Ter verfraaiing worden er echter ook enkele foto’s op de website geplaatst bij de startpagina en groepspagina’s. Deze foto’s zijn zonder wachtwoord te bekijken. Natuurlijk kunt u hier als ouder bezwaar tegen maken. Dit doet u door een mailtje te sturen naar webmeester@pastoorvanars.nl Vermeldt u dan de naam van uw kind plus zijn/ haar groep.

 

Indien u niet over email beschikt, kunt u onderstaand strookje volledig in vullen en in leveren bij Huub Welman (onze webmeester). Hij zal alle strookjes verzamelen en bijschrijven op een lijst.  Bij elke actualisering van de site, zal deze lijst geraadpleegd worden. Werk en/of foto’s/video-opnames van kinderen, waarvan de ouders bezwaar hebben gemaakt tegen publicatie, worden logischerwijs niet gepubliceerd.

 

Indien u geen bezwaar wilt maken, hoeft niets te doen.

 

  1. Bij de publicatie van werkstukjes, gemaakt door kinderen, zullen geen achternamen van kinderen worden vermeld.
  2. Bij publicatie van informatie (bijv. de pastoor van Ars info) zal (strikt) persoonlijke informatie worden weggelaten, tenzij verzocht is dit wel te vermelden.
  3. Op de site wordt in principe geen vermelding gemaakt  van adressen en telefoonnummers, met uitzondering van officiële instanties, contactpersonen enz.
  4. U kunt  achteraf bezwaar maken tegen informatie die reeds gepubliceerd is op de site. U dient dan contact op te nemen met Huub Welman. Dit mag ook via webmeester@pastoorvanars.nl  Betreffende informatie zal dan zo spoedig mogelijk worden verwijderd van de site.

 

  1. Soms worden video-opnames gemaakt van activiteiten. Deze zijn dan middels eenwachtwoord te bekijken op de website.

Ook kunnen video-opnames worden gemaakt ter verbetering van de kwaliteitszorg en het onderwijs op onze school. We filmen dan uitsluitend groepsactiviteiten en leerkrachtengedrag. Als we individuele leerlingen filmen, vragen we eerst toestemming van de ouders. Dit beeldmateriaal zal nooit gepubliceerd worden of doorgespeeld aan derden.

 

 

——————————————————————————————————————————

De ouder(s) /verzorger(s) van:

 

_________________________________________uit groep___________________

 

geven géén toestemming om het volgende van ons /onze /mijn kind(eren)

te publiceren:

O         Werkstukjes   (opstellen, tekeningen enz.)

O         Foto’s

O         Video’s

 

Bij groepswerk zal zorgvuldig worden nagekeken dat ook de naam van uw kind(eren)

niet  gepubliceerd worden. Bij groepsfoto’s zal de foto worden geretoucheerd. In het geval van video van een groepsactiviteit kan het voorkomen dat uw kind op dat moment niet deel kan nemen aan deze activiteit.