De ouderraad

 

Graag willen wij ons aan u voorstellen en in het kort vertellen wat de ouderraad gedurende het schooljaar doet. 

Wij als ouderraad stellen ons ten doel de samenwerking tussen de ouders en school te bevorderen. Bijvoorbeeld door samen met het leerkrachtenteam activiteiten te bedenken, voor te bereiden en uit te voeren. Voor elke aktiviteit wordt er een commissie samengesteld,  bestaande uit teamleden en ouderraadsleden. Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld sinterklaas, kerst, carnaval, pasen, de themaweek en de schoolreisjes.

Daarnaast brengen wij hetgeen wat leeft/ speelt bij ouders en leerlingen over naar school, zodat hier, als het kan, wat mee gedaan wordt. 

Onze raad bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en zes raadsleden. We innen en beheren de ouderbijdrage en bekostigen daarmee de activiteiten gedurende het schooljaar. 

Elke zes weken vindt er een openbare vergadering plaats van de ouderraadsleden en een teamlid. 

Als u interesse heeft de notulen eens door te lezen, een vergadering bij te wonen of een punt heeft dat u graag besproken wilt hebben in de ouderraad kunt u contact opnemen met de voorzitter of secretaris. Uw vragen, ideeën en/of opmerkingen zijn altijd van harte welkom! U kunt contact opnemen met ons via onderstaand E-mailadres.

or@pastoorvanars.nl 

Aan het eind van ieder schooljaar vragen wij altijd één/enkele nieuwe ouderraadsleden. Als u interesse heeft laat van u horen!

Samenstelling
Ester Busch, voorzitter
Nicole te Brake, secretaris
Bernke Kuipers, penningmeester
Lisette Spexgoor
Susan van den Berg
Anne Arink
Northy Wiggers
Alice Hamstra
Karin Gordijn
Renie klein Meulman
Marieke Spexgoor
Monique Eeftink